Iman kepada Qadha dan Qadar

  • Iman kepada Qada dan Qadar – Alhamdulillah, segala puji dan nikmat hanya milih Allah Taala semata. Shalawat serta salam, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Pada Kesempatan ini, kita mempelajari tentang Iman kepada Qadha dan Qadar atau biasa disebut dengan “Takdir”.

Sebelum masuk ke materi utama, yuk kita baca dahulu dalil tentang Qadha dan Qadar.

Ayat tentang Qada dan Qadar

  • Quran Surah ar Ra’du ayat 11 

  • Bacaan Latin Surah ar Ra’du ayat 11

Lahụ mu’aqqibātum mim baini yadaihi wa min khalfihī yaḥfaẓụnahụ min amrillāh, innallāha lā yugayyiru mā biqaumin ḥattā yugayyirụ mā bi`anfusihim, wa iżā arādallāhu biqaumin sū`an fa lā maradda lah, wa mā lahum min dụnihī miw wāl.

Baca juga : khutbah jumat singkat

  • Terjemah Surah ar Ra’du ayat 11

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

  • Ngaji Surah ar Ra’du ayat 11

 

  • Belajar Tajwid Surah ar Ra’du ayat 11

Baca juga : contoh teks ceramah beserta strukturnya

 

Baca Juga :  Manfaat Sedekah Subuh dan Dampaknya