Tag Archives: rukun dan syarat sedekah

September, 2021

  • 6 September

    Rukun Sedekah dan Syarat Diterimanya Sedekah

    rukun sedekah

    Rukun sedekah merupakan hal yang vital dalam memberikan harta kepada orang lain. Dengan niat yang ikhlas, harta yang Anda berikan kepada orang yang berhak menerima, lembaga atau yayasan dhuafa akan …